top of page

KWALITEITS

CONTROLE.

VERDICHTINGS

CONTROLE.

Laagdikte

bepaling

Wij kunnen van zowel oude asfaltlagen als nieuw aangebrachte asfaltlagen de diktes bepalen van de verschillende asfaltmengsels. De bepaling van de laagdiktes gebeurt van door ons zelf geboorde kernen en wordt uitgevoerd in ons eigen laboratorium

Teer

onderzoek

Voor de bepaling van teer in asfalt, welke volgens de DLC of HPLC analyse uitgevoerd moet worden, maken we gebruik van gecertificeerde instellingen.

Verdichtings

graad

Mocht u twijfels hebben aan de verdichtingsgraad of holle ruimte en wilt u volgens uw eigen kwaliteitshandboek de verdichting of de holle ruimte van het asfalt controleren, dan kunnen wij u daarbij helpen.

Samenstelling

De samenstelling van asfalt kunnen wij voor u bepalen. Dit doen wij in ons eigen laboratorium of bij een gecertificeerd lab. De samenstelling van asfalt kan worden uitgevoerd van zowel nieuwe als bestaande asfaltlagen.

Asfalt

boringen

Wij bezitten een zeer moderne boorwagen en kunnen hier kernen van verschillende diameters mee boren. Deze boorwagen heeft een verticale boorstand, welke hydraulisch verplaatst kan worden in horizontale richting.

Fundering

Op gebied van fundatie zoals puin, grond, zand, maar ook asbest verstaan wij ons vak. Wij kunnen hierbij onderzoeken, rapporteren en adviseren. Een advies kan bestaan uit bijvoorbeeld een verwerkingsadvies of juist een saneringsadvies in het geval van asbest.

Inspectie

Advies

Wij verzorgen complete weginspecties conform CROW publicatie 146 en zijn in bezit van het diploma weginspecteur.

Naast de globale inspectie verzorgen wij ook gedetailleerde inspecties, veiligheidsinspecties, nulmetingen of inspectie van boomwortelschade en vorstschade.

U kunt bij ons terecht voor advies van zowel nieuwe aanleg als het onderhoud van wegen. Door middel van orgelboringen en plaatselijke inspecties geven wij u een gedegen advies over de te nemen onderhoudsmaatregel.

WAAR WIJ

WERKEN.

VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

Neem gerust contact met ons op.

bottom of page